GMH/ÍNDICE A-Z

374
1339, maio, 7. Lugo
O Cabido de Lugo dálles a Diego Fernández de Neira e á súa muller todo o seu dereito no couto de San Salvador de Neira; eles entréganlle a cambio ao Cabido as súas propiedades en Santa Cruz de Picato e San Cirilo.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 20r.

Sabeam quantos esta carta viren commo nos Fernan Aras, dayam, et o cabidoo da iglesia de Lugo, seendo iuntados en cabidoo enna casa do thesouro dessa iglesia de Lugo segundo que o avemos de uso et de custume da huna parte, et eu Diego Fernandes de Neyra por min et en nome de minna muller, Tereyia Fernandes, por la qual obligo a façer outorgar da outra parte, façemos entre nos tal escanbeo valedeyro para senpre, conven a saber que nos dayam et cabidoo sobredito damos en escanbeo para senpre por iur d’erdade a vos, Diego Fernandes et a a dita vosa muler Tereyia Fernandes, que aiades para senpre para vos et para vosa voz, todo o dereyto que nos avemos et aver devemos et nos perteeçe enna iglesia et no couto de don Salvador de Neyra, con todo o iur et dereyto que avemos por padroadigo na dita iglesia et couto et herdade que nos y perteeçe, con todas suas dereyturas et pertenenças et casas per hu quer que vaan, asy commo a vos mays conplidamente perteeçe. Et eu o sobredito, Diego Fernandes, por min et en nome da dita mina muler, Tereya Ferrnandes, dou et outorgo en escanbeo a vos o cabidoo da iglesia de Lugo que aiades para senpre por iur d’erdade para a dita iglesia de Lugo, todos los herdamentos et casas que eu et a dita mina muler avemos et aver devemos et nos perteeçe et perteesçer deve tanben de conpras commo de gaanças, et de patrimonio et d’outra maneyra qualquer, en todo o couto de Picato et en Sobrado et en todos seus terminos, sub signo de Sancta Cruz de Picato, et en Reçesende et en seus terminos sub signo de San Quiliz et sub outros signos quaesquer que vaan, con todas suas dereyturas et pertenenças, casas, arvores et formaes, chantados, a monte et a fonte, per hu quer que vaan, asy commo a nos mays compridamente perteeçe.

Et nos, o sobredito dayam et cabidoo, et Diego Fernandes por min et por la dita mina muler, outorgamos estes escanbeos que nos damos huuns a outros, et obligamos nos et nosos bees para nos façermos de pas huuns a outros por nos et por nosos suçesores os ditos herdamentos et couto et padroadigo que nos damos en escanbeo commo dito he, et todo aquel poderio et sennorio et dereyto que nos, o dito dayam et cabidoo, avemos et nos perteeçe enna dita iglesia et couto de don Salvador, seia sacado de nos et posto en vos o dito Diego Fernandes et Tereyia Fernandes para façer del toda vosa voontade asi commo de voso propio. Outrosi todo aquel poderio et senorio que eu, o dito Diego Fernandes et a dita minna muller Tereyia Fernandes, avemos ou podemos aver enno dito herdamento et casas et en todo o couto de Picato et en Reçesende ende seia sacado et removudo de nos et posto en vos, o dito cabidoo, para vos et para vosos suçesores para façer del toda vosa voontade asi commo de voso propio, tirando ende a comenda deste couto de Picato que tenno de vos. Et para estas cousas que sobreditas son conprir et guardar et para contra ellas non viir eu, o dito Diego Fernandes, faço iuramento sobre sanctos avangeos corporalmente taniudos con mias maos. Outrosi prometo et outorgo et obligo meus bees para façer outorgar este escanbeo a a dita mina muller, et estas cousas que se en esta carta conteen. Et por que esto seia çerto nos, os sobreditos dayam et cabidoo et Diego Fernandes, rogamos a Roy Fernandes, notario publico de Lugo, que feçese desto duas cartas en hun tenor tal huna commo outra, huna que dese a o dito Diego Fernandes signada de seu signal et seellada de seello de nos o cabidoo, et outra carta que posese no livro do cabidoo. Que foron feytas enna casa do dito thesouro, sete dias de mayo, era de mill et treçentos et LXXta et sete annos.

Testemoyas que foron presentes: o sobredito dayam; don Alvar Diaz, archidiago de Sarrea; don Pedro Iacome, iuyz; don Aras Pellaes, thesoreyro; Johan Fernandes et Fernan Afonso, Vaasco Rodrigues, coengos; Affonso Eanes et Johan Guterres et Johan Fernandes, raçoeyros de Lugo; Lopo Aras de Foriis, Johan Affonso de Burgo Novo, Diego Aras de Betote, Jacome Eanes, despenseyro do cabidoo de Lugo ts., et outros moytos.

Et eu Ruy Fernandes, notario publico de Lugo dado per auctoridade do bispo desse miismo lugar, a esto commo dito he presente foy, et a rogo das partes sobreditas esta carta escrivir fiz en este livro do cabidoo sobredito et puge en ella meu signal en testemoyo de verdade, et pressente foy et vi commo o dito Diego Fernandes feço o dito juramento corporalmente taniudos con suas maos.