GMH/ÍNDICE A-Z

376
1339, maio, 7. Lugo
O deán comprométese ante o Cabido a pagarlles dúas terzas e media de pan a Diego Fernández de Neira e á súa muller mentres teña arrendada a administración de decembro.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 20v.

Sabeam quantos esta carta viren commo eu Fernan Aras, dayam de Lugo, prometo et outorgo a vos o cabidoo da iglesia de Lugo, que eu que pague en todos meus dias mentre tever a amiistraçon do mes de dezenbre, duas terças et mea de pan a Diego Fernandes de Neyra et a sua muller Tereyia Fernandes, por los casares de Villarelo, as quaes duas terças et mea de pan lles ouvestes a dar por raçon de escambeo que con elles feçestes da vosa herdade do couto de Picato et de Sobrado et de Reçesende, que vos elles deron por lo dereito et padroadigo que aviades enna iglesia et couto de don Salvador de Neyra.

Et eu, o dito dayam, obligo meus bees para lles pagar cada anno o dito pan pe-llos ditos casares commo dito he. Et nos, o sobredito cabidoo, por maneira de estatuto prometemos a vos, os ditos Diego Fernandes et Tereyia Fernandes, para vos faser pagar cada anno en todos vossos dias o dito pan a aquel que tever a dita amiistraçon depoys que vagar do sobredito dayam. Et que esto seia çerto nos, os sobreditos dayam et cabido, rogamos a Ruy Fernandes, notario publico de Lugo, que feçese ende esta carta et a posesse enno livro do cabidoo.

Que foy feyta en Lugo enno coro da dita iglesia sete dias de mayo, era de mill et treçentos et seteenta et sete annos.

Testemoyas que foron presentes: don Fernan Aras, dayam; Alvar Diaz, archidiago de Sarrea; don Pedro Iacome, iuyz; don Aras Pellaes, thesoreyro; Johan Fernandes, Fernan Affonso, Vaasco Rodrigues, coengos; Affonso Eanes, Iohan Guterres, Iohan Ferrnandes, raçoeyros de Lugo; Lopo Aras de Foriis, Iohan Affonso de Burgo Novo, Diego Aras de Betote, Jacome Eanes, despenseyro do cabidoo da iglesia de Lugo ts., et outros.

Et eu Ruy Fernandes, notario publico de Lugo dado por auctoridade do bispo desse miismo lugar, a esto presente foy et a rogo dos sobreditos dayam et cabidoo esta carta en mina presença fiz escrivir et puge en ella meu signal en testemoyo de verdade.