GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Documentos da Catedral de Lugo. Século XV

1229
1473, xaneiro, 20. Lugo

Cláusulas testamentarias de Álvaro de Martín, polas que lle manda a Santa María de Vilabade determinadas propiedades.

MADRID, AHN, Carp. 1336 (sen numerar na unidade de instalación), perg. orix., cortesá, 205 x 300 mm.

Estas clausulas foron sacadas do testamento de Alvaro de Martyn, meyrino que foy de Castroverde, o qual testamento pasou por min Pedro Mendes de Foriis, canonigo de Lugo et notario, et a pedimento do procurador do cabildo da iglesia de Lugo a saquey do propio original de mina nota et as puje en esta publica forma, asi entre outras mandas que en o seu testamento se contenian: «Item mando que demanden a os herdeyros de Pedrares de San Mamede, clerigo, que morreu en Roma, os maravedis que me deve et os den a Santa Maria de Vilabade, que ende acharan a obligaçon en a barjoleta qu’es en Castro de Rey. Item mando que a herdade que eu conprey que foy de Afonso Lopes Paradela segundo que pasou por Lopo Rodrigues de Foriis, notario, et outra herençia que conprey en Vilabade que foy de Juan [...], que todo seia de Santa Maria de Vilabade porque as conprey con os seus dineyros».

Foy outorgado et pasou o dito testamento por min dito notario en a çiudade de Lugo en as casas de morada de Martin Peres [...], viinte dias do mes de janeyro, ano do nasçemento de noso senor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et seteenta et tres anos.

Et foron a el por testigos chamados et rogados: Afonso [Anorete], et Nuno Fernandes de Belbetouros, escudeyros, et Francisco Lopes de Roribela, clerigo, et Diego Fernandes, peliteyro, et Alvaro Gomes de Lea, visinos de Lugo; et Rodrigo de Reboredo, xastre; et Pero Lopes de Foriis, escudeyro.

Et eu o dito Pedro Meendes de Foriis, canonigo da dita iglesia de Lugo, notario publico por las autoridades apostolical et ordenaria, a o dito testamento con os ditos testigos presente foy et da nota del saquey estas clausulas que aqui con mina maao escripvi en esta plana en que puje meu signo et nome acostumado que tal he en testemoyo de verdade. Rogado et requerido.