GMH/ÍNDICE A-Z

504
1347, agosto, 31. Lugo
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 55r.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos, o cabidoo da iglesia de Lugo, con outorgamento de Vaasco Rodrigues, coengo de Lugo, teente a amiistraçon do mes de desembre en terra de Santaalla et do couto de Picato, avervamos et afforamos a vos, Iohan Eanes, et a vosa muller, Maria Ferrandes, moradores en Santa Cruz, para vos et para vosa voz, deste ianeyro primeyro que ven a triinta annos conpridos primeyros seguentes, o casal chamado de Cabo de Vila, que he da dita amiistraçon, sub signo de Santa Cruz de Picato, con todas suas pertenenças et dereyturas et casas et arvores, a montes et a fontes, ut quer que vaan, et vos avedes a lavrar et parar ben as herdades do dito casal, et reffaser as casas que y estam et manteelas feitas en boo estado, et chantardes y das arvores aquelas que o amiistrador entender que compren, et avedes a dar a o dito Vaasco Rodrigues, amiistrador, ou a outro qualquer amiistrador que que (sic) y for, a meatade de todas las coussas que vos lavrardes nas herdades do dito casal et o amiistrador que vos de a meatade da semente, et ase promear convosco de boys aquelles que cumpliren, et d’outro ganado algun se o promear convosco que seian de per meo os cabos et as crianças del. Et se vos y trouxerdes mays gaado que non seia promeado, que seia voso os cabos et as crianças. Et avedes a dar, cada ano, quareenta soldos por foros por dia de sam Martino de novenbre. Et se por la ventura vos, los ditos Iohan Eanes et Maria Ferrnandes, finardes ante dos trinta annos, que aquel que en vosa vos ficar no dito vervo que seia pessoa vosa semellavel et que o venna reçeber de nos, lo cabidoo, a tempo do finamento do postrimeyro de vos. Et avedes a seer vasalos serventes et obedientes da iglesia de Lugo et do amiistrador. Et nos, los ditos Iohan Eanes et Maria Ferrnandes, que estamos pressentes, assy reçebemos o dito vervo et foro de vos, et obligamos nos et nossos beens para comprir todas estas cousas sobreditas et cada huna delas. Et que esto seia çerto nos, las partes sobreditas, rogamos a Fernando Garçia, notario publico de Lugo, que fezesse ende duas cartas, tal huna commo outra, huna no livro do cabidoo et outra para os ditos Iohan Eanes et sua muller signadas con seu signal. Et por mayor firmidume nos, lo dito cabidoo, mandamos seellar esta carta de noso seello pendente.

Que foron feitas en Lugo postrimeyro dia d’agosto, era de mill et CCC LXXXª et çinquo annos.

Testemoyas que foron presentes: don Fernando de Deus, chantres de Lugo; don Alvar Diaz, arçidiago de Neyra; don Aras Pellaes, arçidiago de Deçon; don Vaasco Diaz, thesoreyro de Lugo; Andres Peres, Iohan Dias, Iohan Gutierres, coengos de Lugo; Gomes Ferrnandes, Ruy Gomes, clerigos do coro; Gomes Pellaes da Cruz et outros.

Et eu Fernando Garçia, notario publico del rey en Lugo, a esto pressente fuy et esta carta fiz scripvir en minna presença et puge y meu sinal en testemoyo de verdade.