GMH/ÍNDICE A-Z

97
1313, novembro, 3
venda

Tareixa Afonso véndelle a Aldonza Rodríguez, nai de Lopo Rodríguez, un quiñón de cortiña por 200 mrs.



ACOu, Escrituras X, 46

Enno nome de deus amen (...) quantos esta carta viren que eu Tereyia Afonso (...) entrego per esta carta a Aldonça Rodrigues (...) que foy de Sabadelle e a toda sua voz (...) lavrado e por lavrar (...) com entradas (...) e me perteençe (...) friguesia de Sam Miguel de Calvelle (... dize)mo a deus commo de foro (...) huna leyra de terreo que iaz en Sabadelle (...) Retorta, ontrela cortiña de Johan da Aguada da huna parte (...) da ygleia da outra e entesta ençima na cortiña que tem Lourenço Peres et fer em fondo no camino per que vam a Belle, o qual meu quinom da dita leyra he dizemo a deus e livre e quite de todo outro enbargo. Que a dita Aldonça Rodrigues e toda sua voz aia e pessuya o herdamento e quinon da dita leyra e cousas sobre ditas en jur de herdade para por senpre e faça ende aqueles foros e dereitos que eu soon teuda de fazer e livres e quites de todo outro enbargo. Ca outorgo que reçeby dela por esto ben e conpridamente todo o preço que a min e a ela aprouvo, conven a saber duzentos mor. da moeda portuguesa que agora corre de que contan xvi pares de diñeiros novos por tres mor. Et se aquesta vendiçon agora mays valuer (...) endeante aquela mayoria dou e outorgo a ella en doaçon por moyto amor e aiuda que dela eu reçebi que val mays ca esto. Et logo todo jur, voz, señorio, possisson, propiedade e dereito que eu aio enas cousas sobre ditas (...) tollo de min e de myña voz e meto e pono a dita Aldonça Rodrigues e toda sua voz en corporal possissom delas para senpre por esta carta. Et outorgo a anparar e deffender senpre ela e toda sua voz a dereito con esta vendiçon por min e por todos meus beens gaanados e por gaanar. Et quen quer que contra esta carta veer aia a yra de deus e a mina maldiçon e quanto demandar peiteo a ela e a sua voz doblado e aa voz de el rey de pena çem mor. da boa moeda e esta carta fique firme para senpre. Feyta a carta en Ourense, tres dias de novenbro, era de mill e cccli anno. Testimunyas que foron presentes Martin Anes dito Torrado d’Aguyar, Domingo Peres alffayate d’Ourense e Johan Mateu seu aprentiz e Miguel Eanes custureyro natural de Monterroso, Domingo Martinez escrivam natural de Deça.

Et eu Affonso Eanes notario publico na çidade d’Ourense e en terra d’Aguiar que a esto presente foy e en myna presença o fige escrivir e meu sinal y puge en testimonyo de verdade.

(sinal)

[reverso] Carta da leyra da cortiña da Retorta que he na freguesia de Sa[ba]delle.