GMH/ÍNDICE A-Z

814
1380, febreiro, 23
Don Xoán I mándalle a Gonzalo Afonso, recadador maior de Galicia, que lles pague ao bispo e ao Cabido de Lugo os 7500 marabedís establecidos nun privilexio e sen pedirlles cada ano nova carta da chancelaría.

CAÑIZARES: p. 1090, traslado polo notario Pedro Rodríguez: 1380-V-22, con referencia ao Libro lº de pergameos, fol. 8v.

PIÑEIRO: Memorias, t. IV, fol. 18v.

Nos el rei fasemos saber a vos Gonzalo Afonso de Sant Fagund nuestro recabdador maior en el reino de Galisia que nos fisemos merced al obispo et al dean y cabildo de su yglesia que oviesen de nos en cada anno en limosna sete mil e quinientos maravedis segun se contiene en un privilegio que lles mandamos dar en esta rason, et agora los dichos obispo e dean e cabildo embiaronos desir que como quer que de su parte vos fue mostrado el dicho privileigo et nos fue requerido que lles desedes e pagasedes los dichos siete mil maravedis que lo non quisestes nen queredes faser por quanto non vos mostra de cada anno nuestra carta nobamente de la nuestra chancelleria, de lo qual somos maravillado ca pois ellos tienen nuestro privileigo sellado con nuestro sello de plomo non lle debedes demandar outra carta nen ponerlles embargo sobre elo. Por que vos mandamos que veades el dicho privileigo que nos mandamos dar a los dichos obispo y dean y cabildo e lo cumplades segun que en el se contien, faciendo dar y pagar a los dichos obispo e dean y cabildo los dichos maravedis e fasedellos dar desde el tiempo que gelos non avedes pago fasta aqui, et daqui adelante de cada anno, e non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merced, nen lles demandedes que vos mostre cada ano carta nueba de la nuestra chancilleria. Fecha vinte y tres dias de febrero, era de mil e quatrozentos e des y oito anos. Nos el rei.

Eu Pedro Rodrigues notario publico de Lugo por lo senor obispo dese lugar vi e lii o alvala sobredito fecho dies e sete dias de abril era de mil e quatrocentos e dies e ocho anos. Nos el rey.

Este he ho traslado do dito albala do dito senor rey don Johan, que Deus mantenna, o que eu Pedro Rodriguez notario publico de Lugo por lo sennor obispo dese lugar vi et liy, et o qual era escripto en papel no tenor sobredito, et firmado do nome do dito senor rey segund por el parescia et en minna presença aqui o fis trasladar vervo a vervo, et en este traslado puge meu signal.

Feito o dito traslado en Lugo, vinte et dous dias de maio, era de mill et quatrocentos et des et oito anos.

Testigos que foron presentes et viron o dito albala: Arias Fernandes coengos de Lugo; Rodrigo Yanes de Burela; Johan Arias notario de Lugo; Afonso Touron escribano, et outros.