GMH/ÍNDICE A-Z

152
1457

-152-

Logo este dja Jon Collaço, jurado, et çétera, diso que para o juramẽto que feyto avía [que o]6 / dito moesteyro de Sã Justo ten en Ferreyros501 dous casaas, que so[ýã ser]6 / tres casaas4, os quaes ditos casares cõ súas herdades e chantados, a m[õtes]6 / e a fontes, e que chegã á rribeyra d'Agueyros cõ o Coado, como vay502 fasta agu[a]6 / do rrigeyro, como4 se parte cõ503 Sã Martino, e fasta o mar.

__________


4. Leva un trazo sobre a palabra.
6. O papel está rompido
.
501. Despois está riscado tres
.
502. Como vay está entreliñado.
503. Cõ está entreliñado; despois está riscado de
.