GMH/ÍNDICE A-Z

153
1457

-153-

Este día, o dito Rroý Gago, morador en Santa María Madalena, jurado e pregũ]tado, et çétera, / diso que sabía que tijña o dito moesteyro en Ferreyros dous casares, que soýã / ser tres casares, cõ súas herdades e chantados e perteẽsças, / e que ybã a mõtes e a fontes, e fasta o rrego do porto da La/uãdeyra fasta o mar, como4 o parte504 o rrío505 que vẽ de Trey[tes]6 / que parte cõ Sã Martino, e que o agro do Coado como4 vay fasta o [rrego]6 / que506 he de Sã Justo507 e / que nõ coñosçía outro herdeyro nj yrmão ẽno dito agro do Coado, / segundo está marcado, saluo ao dito moesteyro de Sã Justo e que do máys nõ / sabía.

____________


4. Leva un trazo sobre a palabra.
6. O papel está rompido.
504. Despois hai unha letra riscada; parece o comezo dun a.
505. Despois hai un de riscado.
506. Antes está riscado o dito rrego.
507. Despois está riscado segundo se cõtén cõ Agueyros.