GMH/ÍNDICE A-Z

3
1500

fº 3r

ARCIPRESTADGO DE YRIA

XXXVII mill

Santa Maria d’Yria, treynta e siete mill mrs.

XXVIIIº mill

Santa Coonba de Louro, veynte e ocho mill mrs.

VI mill

La capilla de Santa Coonba, seys mill mrs.

XVI mill

San Geês de Vameo, diez e seys mill mrs.

I mill D

San Mamede de Valo, mill e quinientos mrs.

III mill

Sant Migell de Cathoria, tres mill mrs.

III mill CCCXXX

Santa Baya d’Oeste, tres mill e trezientos e treynta mrs.

VIIIº mill

Sant Salvador de Catoyra, ocho mill mrs.

I mill D LXX

Sant Salvador de Cordeyro syn cabildo mill e quinientos e setenta mrs.

II mill

Santa Marina de Carnacedo, dos mill mrs.

I mill D

Santa Maria de Jaançe, syn cabildo, myll e quinientos mrs.

VII mill D

San Migell de Valga siete mill e quinientos mrs.

IIIIº mill

Santa Christina de Canpaña, quatro mill mrs.

III mill

San Geês de Requexo, tres mill mrs.

III mill1

Santa Maria de Herbon, tres mill mrs.//

fº 3v

VI mill

San Pedro de Carcaçia, seys mill mrs.

IX mill D

Santa Maria de Cruzes, nueve mill e quinientos mrs.

I mill DCLXXII

Santa Marina de Ribasar, myll e seysçientos e sesenta e dos mrs.

V mill

Santo Thome de Sorryba2, çinco mill mrs.

II mill D

San Lorenço d’Oseyra, dos mill e quinientos mrs.

I mill DCLXIII

Santa Maria d’Oyn, mill e seysçientos e sesenta e tres mrs.

VI mill

Santa Maria Dodro, seys mill mrs.

XIII mill CCCLXVI

San Giao de Layno, treze mill e treçientos e sesenta e seys mrs.

I mill D

Santa Maria d’Isorna3, syn cabildo, myll e quinientos mrs.

II mill

Santa Maria de Leyro, syn cabildo dos mill mrs.

XII mill

Santa Coonba de Ryanjo, doze mill mrs.

V mill CCCXXXIII

Santa Maria d’Asados, çinco mill e trezientos e treynta e tres mrs.

IIImill CXXII

Santa Vaya d’Araño syn cabildo tres mill e çiento e veynte e dos mrs.

I mill4

Santa Maria do Romyll, myll mrs.//

1 S: CXXV mill CCCCº
2 Corrixido sobre: Soryba
3 O s foi engadido na corrección
4 S: LXX mill DCLVI