GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de Notas de Álvaro Afonso

524
1434decembro, 13
Men Suárez Galiñato afora por cinco anos a Lourenzo Pérez, labrador, o lugar de
A trese dias do mes de desenbro, Meen Suares Galynato, en nome da sua moller, deu a foro a Lourenço Peres, lavrador que estava presente, o seu lugar et pousa de Santa Marta con sua herdade, segundo que a agora trage et con çerta herdade et froyta en Rio Seco, segundo que a agora trage, por estes çinqo annos primeiros sigentes con çinqo novidades alçadas, segundo e enna maneira e por las condiçoens e foros que as trouxo fasta agora etç. et o dito Lourenço Peres asy se obrigou etç. e o dito Meen Suares dela faser saan etç. Penna dosentos mrs. etç. Tests. Estevo Calvo, Sancho de Santa Ougea et Vasco d’Ourís.