GMH/ÍNDICE A-Z

731
1373, xaneiro, 20. Lugo
O bispo e o Cabido de Lugo adscriben ao mosteiro de Santa María a Nova a metade da igrexa de Santalla de Rebordaos. A priora e a freira dona María doan o padroado da outra metade mais un casal, propiedade desta última, cuxo usufruto reserva para si mentres viva.
MADRID, AHN, Cód. 420 B, fol. 11r.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos don frey Pedro Lopes da orden dos preegadores por la gracia de Deus et da santa iglesia de Roma, obispo de Lugo, et o dayan et cabidoo da dita nosa iglesia, por faservos ben et merçee a vos donna Sancha, priora, et donnas do moesteyro de Santa Maria a Nova da çiudade de Lugo, aneixamos a vos et a o dito vosso moesteyro para senpre iamays a meatade da iglesia de Santa Alla de Revordaos, que he en terra de Savinao na amistraçon do mes d’abril, da qual o dito dayan agora he amistrador.

Et nos, a dita priora, et donna Maria, frayra do dito moesteyro, damos a vos, os ditos dayan et cabiidoo, para senpre todo o padroadigo et iur d’apresentar que nos avemos na outra meatade da dita iglesia para que posa a ela apresentar o que tever a dita amiistraçon, et demays eu, a dita donna Maria, con outorgamento et liçençia das ditas priora et convento do dito moesteyro dou a vos, os ditos dayan et cabiidoo, para senpre iamays por iur de herdade hun casal de herdade que he en Villa Queys con suas dereyturas et pertenenças, o qual casal eu a dita donna Maria aio a teer en minna vida et usar et a meu finamento que fique a vos, os ditos dayan et cabiidoo, livre et quito et desembargado con todo los boos paramentos que en el foren feytos. Et eu, a dita donna Maria, obligo meus bees para vos faser o dito casal para senpre de pas. Et vos, os ditos dayan et cabiidoo, por esta herdade et iglesia que vos nos, a dita priora, et donna Maria, damos avedes a poer capelan que renda toda a dita iglesia dos ofiçios devinos sen nosa carrega et custa, et sacado que ha de levar o capelam a nosa meatade da offerta de mao [...] da dita iglesia et o mortuorio, o qual mortuorio se entende aver movil; et nos, as ditas priora et convento, avemos d’aver a outra meatade da dita iglesia livre et quita et desenbargada de toda custa et tributo et pedido et procuraçon et iantar et disima et outra carrega qualquer.

Et nos, os ditos sennor obispo et dayan et cabiidoo, assy vos damos et anexamos a dita meatade da iglesia et a o dito voso moesteyro para senpre iamays, en testemoyo desto mandamos faser duas cartas en hun tennor tal huna commo outra.

Que foy feyta en Lugo, viinte dias de janeyro, era de mill et quatroçentos et onze anos.

Testemoyas que foron presentes: don Ruy Ferrnandes, dayan; don Gonçalvo Eanes, chantre; don Rodrigo Affonso, arçidiago de Deça; don Roy Gonçalves, mestrescola; don Diego Gomes, thesoreyro; Fernan Peres, coengo; Alvar Ferrnandes, raçoeyro na iglesia de Lugo, et outros.

Et eu Domingo Peres, notario publico de Lugo dado por actoridade do sennor obispo dese lugar, a todo esto que dito he con as ditas testemoyas chamado et rogado presente fuy, et a rogo dos ditos sennor obispo et dayan et cabiidoo et priora et donnas do dito convento et donna Maria esta carta scrivi et puge y meu signal.