GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Documentos da Catedral de Lugo. Século XV

989
1422, agosto, 22. Lugo

O Cabido de Lugo outórgalle a Gonzalo Pérez as propiedades que este ten aforadas en Río e Vilapedre, freguesía de San Martiño de Río, recibindo a cambio unha casa na rúa Nova.

MADRID, AHN, Cód. 416 B, f. 144 r.
   

Sabeam quantos esta carta viren como nos o dean et persoas coengos et benefiçiados et omes boos do cabidoo da iglesia cathedral de Santa Maria de Lugo seendo juntados en noso cabidoo dentro en o coro da dita iglesia por canpaa tangida, segundo que avemos de uso et de custume, avendo primeyramente noso consello et deliberaçon, et de consintimento et outorgamento de Lopo Fernandes, coengo en a dita iglesia de Lugo et rendeyro prinçipal dos aniversarios da dita iglesia, que esta presente et outorgante, et veendo et entendendo que he noso proveito et de nosos suçesores fasemos et outorgamos escanbea convosco Gonçalvo Peres de Rioa, vasalo de noso senor el Rey et garda do dito senor Rey, que estades presente, que queremos et outorgamos que seia firme et valiosa entre vivos para senpre jamays, conven a saber em esta maneyra: que nos as persoas et coengos et benefiçiados do dito cabidoo damos et outorgamos a vos, o dito Gonçalvo Peres de Rio, vasalo et garda do dito senor Rey, para vos et para vosa voz por jur de herdade para senpre jamays todas las herdades et casas et arvores et formaes et bees rayzes que vos, o dito Gonçalvo Peres, tinades em foro dos aniversarios da dita iglesia de Lugo por vosa vida et d’outras duas persoas, que som en Rio sub signo de Sam Martino de Rio, et en o Val de Vilapedre, por dez et seys moravedis de cada ano, os quaes herdamentos et casas et bees rayzes vos teedes a jur et a mao por nos et por nosos lavradores et tragedores, os quaes vos damos et outorgamos para vos et vosa voz para senpre jamays, et para que os posades vender, eallar, obligar et desbaratar, et fazer deles toda vosa voontade como de vosa cousa propia. Et vos, o dito Gonçalvo Peres, avedesnos de dar en a dita escanbea por los ditos herdamentos et casas et arvores et bees rayzes, que asy tinades em foro dos ditos aniversarios, et para os ditos aniversarios huna vosa casa que vos conprastes do dito Lopo Fernandes, coengo, con sua orta et seydo que esta en a rua Nova desta çiudade de Lugo a a sobre lo portal de Sam Françisco, sub signo da Capela de Sam Pedro, a qual dita casa foy de Vaasco Nunes da Camoiras, et el deu em doaçon a o dito Lopo Ferrnandes, coengo.
Et eu, o dito Gonçalvo Peres de Rio, que presente soo et estou, asi reçebo de vos, o dito cabidoo et persoas del, a dita escanbea que me dades et conmigo fazedes dos ditos herdamentos et casas et arvores et bees rayzes, que eran dos ditos aniversarios, et eu tina en foro deles en os ditos lugares de Sam Martino de Rio et do Val de Villapedre para min et mina voz, et vos dou logo et outorgo en a dita escanbea et por los ditos herdamentos et casas et arvores et bees a dita casa que eu conprey do dito Lopo Fernandes, coengo, para os ditos aniversarios con sua orta et cortina et seydo, et tiro dela a min et a toda mina voz para senpre.
Et nos, as ditas persoas et benefiçiados do dito cabidoo, asy a reçebemos et vos outorgamos et damos por ela en a dita escanbea os ditos herdamentos et casas et arvores et bees rayzes que tinades em foro dos ditos aniversarios en os ditos lugares. Et prometemos nos as ditas partes a a boa fe et sem mao engano de non yrmos nen pasarmos por nos, nen por outro em noso nome, contra esta dita escanbea por maneyra de engano nen de ingratidue, nen por outra maneyra algua, et se o quisermos faser que nos non valla nen seiamos sobre ello oydos en juyzo nen fora del, nen outro nihun em noso nome, mays todavya que todo ho em este contrauto seia firme et valioso et todo o que se em el conten; et obligamos nos as ditas partes cada huna por sy todos nosos bees de faser as ditas escanbeas saas et de paz huna parte a a outra, et de non yr contra elo segundo dito he. Et porque esto seia çerto rogamos et mandamos a o notario iuso escripto que fezese desto dous instromentos anbos feitos em hun tenor et os signase de seu signal et dese hun a vos, o dito Gonçalvo Peres, et ho outro que o lançase en o libro do dito cabidoo, et por mayor firmidue mandamos seelar a carta de vos, o dito Gonçalvo Peres, con o seelo do dito cabidoo.

Que foy feyto et outorgado en a çiudade de Lugo dentro en o coro da dita iglesia de Santa Maria de Lugo, viinte et dous dias do mes de agosto, ano do nasçemento de noso senor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et viinte et dous anos.
Testemoyas que foron presentes et outorgaron o que sobredito he: don Juan Martines, dean de Lugo; et don Afonso Lopes, chantre; dom Rodrigo Afonso, juyz; don Lopo Diaz, mestrescola; Pedro Fernandes de Tendilla, thesoreyro; Pedro Lopes, Lopo Fernandes, Fernan Peres, Juan Diaz, Afonso Rodrigues, Nuno Gonçalves, coengos da dita iglesia; Fernan Rodrigues, Fernan Fernandes, raçoeyros; et Pedro Ferrnandes de Bolano, et outros.

Et eu Pedro Ferrnandes de Silvarrey, notario publico da çiudade de Lugo por la autoridade do senor Obispo dese lugar, a esto que dito he con as ditas testemoyas presente foy et este publico instromento fis scripvir, et aqui puge meu signal en testemoyo de verdade que tal he (signo).

Pedro Ferrnandes, notario.