GMH/ÍNDICE A-Z

179
1319, marzo, 13. Sarria
Domingo Pérez véndelle ao prelado de San Xulián da Veiga as súas propiedades en San Vicenzo de Betote e San Salvador do Mato por 152 marabedís.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 22r. Traslado ao Libro do Cab. polo notario Rui Fernández: 1340-II-3.

Sabeam quantos esta carta viren, commo eu Domingo Peres de Betote, fillo de Miguel Peres et d'Elvira Pellaes, con Marina Eanes mia muller, a vos Domingo Peres de Betote, prellado de Sant Iullao da Veyga, vendemos toda quanta herdade et voz nos avemos, sub signo de Sant Viçenço de Betote et de Sant Salvador do Mato, a monte et a fonte, con cassas et arvores, por çento et çinquaenta et dous moravedis da moneda del rey don Fernando a quatro dineiros por tres soldos, et outorgamosnos nos destes moravedis sobreditos por ben pagados, et obligamosnos por nos et por quanto avemos de vos ampararmos con esta vençon sobredita a todo tenpo.

Os homes que foron presentes testemoyas: Lopo Peres, capelan de Sant Iullao de Veyga; Pero Miguelles de Betote; Domingo Johannes de Rovin.

Et eu Garçia Eanes, notario publico del rey en la [honor...] Sarria, a pareçer das partes fiz esta carta, XIII dias de março, era de mill et CCC et L VIIe annos, et pus en ela mio signo tal en testemoyo de verdade.

Et eu Ruy Fernandes, notario publico de Lugo dado por auctoridade do bispo desse miismo lugar, vi et ley a carta sobredita escripta en pulgameo enno tenor sobredito, et signada de signal de Garçia Eanes, notario sobredito, segundo por ella pareçia, et a rogo de Domingo Peres, clerigo sobredito, vervo por vervo a dita carta por mandado et auctoridade de don Pedro Jacome, juyz de Lugo, en este livro do cabidoo en mina presença fiz trasladar, et en esta carta puge meu signal.

Feyto en Lugo tres dias de fevreiro, era de mill et CCC LXX VIIIº annos.

Testemoyas: don Aras Pellaes, thesorero; Ruy Peres [...] ts.