GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da Terra de Rianxo e Postmarcos

160
1457

(2V)

-160-

O dito Jon Bõo, jurado e pregũtado, et çétera, diso que oýo diser a Domingo Caluo que mora/ua en Vilanoua, que avía Sã Justo o terço do souto de Valmayor e çertas / árbores enteyras que feso Martjn Caluo e Ferrnand Caluo539, que morarõ ẽno Vilar540.

Jtem diso que oýo diser que leuara hũu tonel da dita grãja de Saar / porla cõgostra ao sopee Vasco de Vialo e que nõ sabe se era tonel ou / pipa.

Jtem diso que lle he en cárrego deste ano4 de IIIJº açũbres de vjno, / pouco máis ou menos.

Jtem diso que estaua prestes de le apear e mostrar as / outras herdades e chantados quando lle prougese; e que de máis nõ lle era tiúdo, saluo que se algúa cousa lle fose mostrado por escriptura ou por / jnuẽtario que ele seu teuese, que llo desẽbargaría, que nõ se acorda / nẽ sabe cousa que del teña, saluo as vjnas e cousas coñoçidas.

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
539. Está escrito calo e entreliñado uo.