GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da Terra de Rianxo e Postmarcos

148
1457

XXXV (41R)

-148-476

Em Rria[n]jo477, XXJX días do mes478 de nouẽbro, ano4 / de LXIIJ anos. Sábeã todos como4 nós, Lopo d[e]6 / Vilar, por mj e por meus yrmãos, dos quaes / me obrigo dar conprida rreteficaçõ, e eu, Fernã Rromeu4 / de Treuoenço, por mj e por meus yrmaos, do[s]479 que / me obrigo dar conprida rretefyquaçõ, nós as d[i]tas480 partes / por nós e por noso[s]481 yrmãos, por nos partýremos / de pl[e]yto482 e contenda e debate4 que hontre nós era / e esperaua seer sobre nosas herdades e rrendas / e terrádegos delas e výnremos a paz e concordia / e nos partíremos dos taes pl[e]ytos483 e debat[e]s484, cõpro/metemos en omees boos, árbytros arbytrado/r[e]s485, amjgaules co[n]poedor[e]s486; eu, o d[i]to487 Lopo de Vylar, / por mjna parte e dos d[i]tos488 meus yrmaos, en Fernando / de Catoyra, morador en Rria[n]jo20, e eu, o d[i]to487 Fernando Rromeu4, / por mj e por meus yrmaos, en Fernã Sequo; aos / quaes damos todo noso poder que determjnẽ ontre / nós todo o que por dereyto acharẽ, asý avyndo / e conpoendo como por dereyto acha[n]do como eles / quiserẽ e por bem teuerẽ, dando a dita sentença / en día feriado ou nõ feryado, o hordem do / dereyto gardado ou nõ, todavía nós [n]os489 ob[r]yga/mos490 de estar por dita sentença, so pena4 de / cen491 frolýs quorrẽtes, e por juram[en]to492 que ende493 fazemos / e que den estas sentenças ata Páscoa. / Testigos: Jon de Beta[n]ços20 / e Jon do Coýdo, o clérigo494. //

 

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
20. Falta o n.
476. Nota redactada por outra man.
477. Está escrito rriajo.
478. Escribiu me e rectificou o e en s.
479. Está escrito do.
480. Está escrito dtas.
481. Está escrito noso.
482. Está escrito plyto
483. Está escrito plytos.
484. Está escrito debats.
485. Está escrito arbytrado/rs.
486. Está escrito copoedors.
487. Está escrito dto.
488. Está escrito dtos.
489. Está escrito mos.
490. Está escrito obyga/mos.
491. Antes comezou a escribir un d e riscouno.
492. Está escrito juramto.
493. Ende está entreliñado.
494. Escribiu a penúltima liña contra a marxe dereita e a última, ó non caber debaixo, á esquerda desta
.