GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Documentos da catedral de Lugo. Século XIV

223
1326, setembro, 22
Testamento de Xoán escribán.

MADRID, AHN, Carp. 1332 C/15 (bis), perg. orix., galego, gótica cursiva, 225x314 mm.- Tumbo Viejo, docs. soltos, n.º 137. Galicia Histórica: t. I, 1902, p. 395.

VILLAAMIL Y CASTRO, J.: «Los Códices de las iglesias de Galicia», en RABM, n.º 20, Madrid, 1873, t. 3, p. 310.

In nomine domini amen. Era de mill et CCCos LXª IIIIº annos, VIIIº dias por andar de setenbro. Sabeam quantos este testamento viren commo eu Iohanne escrivam, seendo sao et con soude, et temendome dos periigoos deste mundo et d’aquel outro, asy ordino meu testamento en esta maneyra: mando minna alma a Deus et a Santa Maria de Lugo. Item mando por aniversario a iglesia de Lugo a quarta da minna cassa do forno, en que os coengos han a outra quarta, asy en esta maneyra que eu teno ha outra, et en outro dia de Sayoane que vaan sobre min et façam officio gesundo (sic) he usado de façeren. Item mando que dem quatro soldos por esta quarta desta cassa do forno que mando a iglesia a hun clerigo que diga huna missa por min et por aquelles a que eu soo teudo cada anno por dia de Santo Andre, que rogue por min et por elles a Deus. Item mando a compania dos clerigos huna livra de çera, et mando que lles paguen a compania segundo pagaren os outros meus companoes. Item mando a todo-llos clerigos que forem a minna supultura que cantaren missa, dos da compania, quatro soldos a cada hun, et elles que seiam teudos pra me enmentaren et diçeren senllas missas por minna alma. Item mando a obra de Santa Maria de Lugo XX soldos. Item mando a Ponte de Lugo huna oytava de çeveyra. Item mando a San Laçero a mina caçedra en que eu iago, en esta maneyra, que a non possam vender nen supinorar, et que a tena hun onme boo do lugar que a guarde et ea de a os ospedes laçerados que veerem y. Item mando a toda-llas lanpaas da iglesia de Santa Maria de Lugo II soldos a cada huna. Item mando a sam Marco pra as lampaas et pra a candea IIIIº soldos. Item mando V soldos a San Domingo, et V a San Françissco. Item mando a iglesia de sam Mamede de Riba de Mino V soldos por aniverssario cada dia de San Mamede, pella minna herdade que eu comprey de Fernando Domingues de Ribadello. Item mando V soldos a esta iglesia sobredita por dia de Natal, pella minna herdade que eu comprey de Iohan das Donas et Riba de Mino, su esta condiçon que cada dia de San Mamede et cada dia de Natal que vaa ho capellan ou o prellado que y estever a seyda do avangeo con agoa beeyta et con oraçom a porta principal hu iaz Pay Moogo, et metam oraçon por el et pollo archidiago, dom Fernan Martines, et por aquelles a que eu soo teudo, et se o asy non feçerem non seiam teudos de demandar este aniversario. Item mando a iglesia de sam Mamede sobredita huna mea terça de pam. Item mando a meu sobrino, Affonso Peres, huna mea terça de pam que amente et me faça ben polla alma. Item mando que entreguen a Marina do Louseyro ha herdade que eu della trago et os novos della se por ventura veer, se non que dem X moravedis a hun clerigo et cante missas por sua alma. Item mando que dem a hun clerigo dineiros que diga X missas polla alma de Marina Migueles. Item mando a Santo Anton V soldos. Item mando V soldos a Santa Maria d’Ereçevalles. Item mando a Santiago de Compostella hun moravedi. Item mando a Pedro Mouro, fillo de Taeryia Peres, et meu criado, a meatade da cassa en que ora eu moro et a meatade da cassa do forno, de melloria sobre-llos outros. Item mando a Maria Eanes, muller de Lourenço Peres, et a Tareyia Eanes, muller de Iohan Eanes, et a Mayor Eanes, muller de Fernan Peres, et a Ruy Lourenço, fillo de Lucas Eanes, et a Pedro Mouro, a minna herdade que eu ayo en Riba de Mino, et en Vilar et en Ribadello et en Villachaa et en San Romao, et esta herdade lles mando en esta condiçon que pagen cada anno en estes quatro annos LXX moravedis pra diçerem cada anno por minna alma hun anal. Item mando se por lla ventura aquaesçer que cada hun destes meus criados morreren sen fillo ou sem filla, mando que os bees que ficaren del que os ayam seus yrmaos, fillos de Tareyia Peres. Item mando que os livros que oyve do archidiago, don Fernan Martines, hun salteyro, et hun brevial, et hun santal, et ho meu livro das horas de Santa Maria, et hun [...]nal que o dem polla alma do archidiago, don Fernan Martines, et polla minna a huna iglesia hu viren que sera mellor enpregado. Et mando que offerescan, a os altares de Santa Maria et a sam Marcho, o oytaval cada dia a dous vassos et a duas candeas et dous paes. Item mando que meu testamento comprido que estos herdamentos sobreditos et eo al que y ficar que o tena, Tareyia Peres, en sua vida, et \a/ sua morte que faça dello o que dito he, que fiquen livres et quitos a estes meus criados et fillos de Tareyia Peres. Outrosy mando que meu testamento comprido et mina mixon feyta, mando que os meus herdamentos et os meus bees que os tena Tareyia Peres en sua vida et a sua morte que faça delles ben polla minna alma et polla sua. Et faço meus herees Pedro Mouro, criado de Tareyia Peres, et Ruy Lourenço, fillo de Iohan Lourenço, et Maria Eanes, muller de Lourenço Peres, et a Tareyia Eanes, et a Mayor Eanes. Et estes sobreditos faço herees en cada hun de aquelles herdamentos quelles de min fican. Et pra esto asy comprir commo sobredito he faço meus executores et compridores de meu testamento que o compran pello meu et sen seu danno a Lourenço Peres et a Maria Eanes sua muller, et a Tareyia Peres escrivaa, et mando que seia valiosso commo testamento, et se non valuer commo testamento valla commo codiçillo, et se non valuer commo codiçillo valla commo postrimeyra minna voontade.

Testemoyas que pra ysto foron rogadas foron pressentes: Lourenço Peres de Crus, Affonso Fernandes asturao, Pedro Eanes dito Çevada, Iohan Ferrnandes, Fernan Peres, Iohanne Affonso, pedreyros da obra de Santa Maria de Lugo; Ruy Fernandes, fillo de Fernan Eanes, Pedro das Castineyras, Pedro Fernandes d’Avoyn et outros.

Et eu Fernan Peres, notario publico de Lugo, a esto commo sobredito he pressente foy et esta carta en mina presença fige escrivir et puge meu signal en testemoyo de verdade.(+).

Materias

alcume; altar; aniversario; arcediago; beneficio; cabido; cáliz; cama; casas; catedral; cebada; cera; codicilo; confraría; convento; coro; coro; crego; criado; cumpridor; diñeiros; doazón; doente; esposa; esposo; Evanxeos; fábrica; familia; festa; fillo; forno; freguesía; herdanza; hospital; lámpada; leprosaría; leproso; libro; marabedí; mesa capitular; misa; mosteiro; muller; Nadal; nai; notario; orde dos Irmáns Menores; orde dos Predicadores; ornamentos; pagamento; párroco; pedreiro; Ponte de Lugo; sepultura; sobriño; soldo; testamenteiro; tío; venda; testamento

Persoas

Afonso Fernández asturao, pedreiro; Afonso Pérez; Fernando Domínguez de Ribadelo; Fernando Eanes; Fernando Martínez, arcediago de Lugo; Fernando Pérez; Fernando Pérez, notario; Fernando Pérez, pedreiro; Lourenzo Pérez; Lourenzo Pérez da Cruz; Lucas Eanes; Maior Eanes; María Eanes; Mariña do Louseiro; Paio Meogo; Pedro das Castiñeiras; Pedro Eanes, dito Cebada, pedreiro; Pedro Fernández de Abuín; Pedro Mouro; Roi Fernández; Roi Lourenzo; Tareixa Pérez; Tareixa Pérez Escribá; Xoán Afonso, pedreiro; Xoán das Donas; Xoán Eanes; Xoán Fernández, pedreiro; Xoán Lourenzo; Xoán Escribán, crego do coro de Lugo

Outros

San Domingos de Lugo, convento; San Francisco de Lugo, convento; Santiago de Compostela, cabido; Lugo, cabido

Lugares

Abuín; Castineyras; Louseiro, San Martiño; Lugo; Ribadelo; Ribas de Miño, San Mamede; Roncesvalles, Santa María; San Román, cortiñas; Santiago de Compostela; Santo Anton; Vilachá; Vilar