GMH/ÍNDICE A-Z

111
1457

XXVIJ (33R)

-111-

Juramento / Áluaro.

Logo este dito dja, ante o dito Sueyro Gomes, ẽnos paços, foy visto esta / decraraçõ que o dito testigo diso, e rretraheu ao dito Jon Garçía desẽdolle que avía / feyto mal en disfamar ao dito Áluaro e que lle cõpría de o prouar, et çétera. E / logo o dito Jon Garçía demãdou perdón ao dito Áluaro desẽdo que o avía / dito cõ açidente371 e puja de grande4 manẽconja, pero nõ / cõ entencón que elo fora así, e que se arrepẽtía do que disera, e que lle / pedía e rrogaua que lle perdoase por amor de Deus; e logo o dito Áluaro / diso que por amor de aquel Señor que llo perdoaua e por faser conpraser / ao dito Sueyro Gomes e por seu mãdado, e diso que lles rrogaua que / fosẽ amjgos e ben querẽtes, e logo se abraçarõ e forõ amjgos4. / O dito Áluaro pedeume delo testimoyo. Testigos: Afonso Rrodriges de Vimjeyro e Jon Cortés e / Jon de Corques e Ferrnand Rrodriges e Gonçaluo Garçía.

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
371. Despois está riscado de maa.