Documentos Materias Lugares Persoas Outros
GMH/RESULTADOS DE BUSCA

GMH/Recursos/Materiais

Los obispos de Mondoñedo, compendio dedicado al Ilmo. Sr. Don Telmo Maceira, Lugo: Imprenta y Librería de Soto Freire, 1854. 2 vols, 907 pp.
Esta obra contén dúas partes ben diferenciadas. A primeira, que constitúe o primeiro volume, toma a forma dun episcopoloxio e vai debullando os datos básicos da historia da igrexa mindoniense desde as súas orixes e dos seus bispos ata o século XIX; complétase cunha pormenorizada descrición da diócese (xeografía, parroquias e poboacións). No segundo volume recollense as constitucións sinodais promulgadas polos diferentes prelados desde 1534.
España sagrada. Theatro geographico-histórico de la iglesia de España . Origen, divisiones y términos de todas sus provincias. Antigüedad, traslaciones y estado antiguo y presente de sus sillas, en todos los dominios de España y Portugal. Con varias disertaciones críticas para ilustrar la historia eclesiástica de España
Obra publicada en 1850 e subtitulada “Cuadros históricos, episodios políticos, tradicionales y leyendas, recuerdos monumentales, regocijos públicos y costumbres populares”. Nestas Monografías é onde mellor quedou reflectido o sentimento, mestura de paixón, romanticismo e erudición, do autor pola cidade de Santiago.