Documentos Materias Lugares Persoas Outros
GMH/RESULTADOS DE BUSCA

GMH/Recursos/Estudos

A documentación monástica medieval galega
Francisco Javier Pérez Rodríguez
A importancia que se lles dá aos mosteiros na historia de Galicia baséase, precisamente, no obxecto deste traballo. O seu protagonismo neste reino é evidente, posto que o volume de documentación medieval monástica galega que se conserva supera, con moito, a proveniente doutras institucións, tanto laicas como eclesiásticas.

  • Pérez Rodríguez, F.J.: A documentación monástica medieval galega, Gallaeciae Monumenta Historica, Consello da Cultura Galega, 2014. Descargar