Documentos Materias Lugares Persoas Outros
GMH/RESULTADOS DE BUSCA

GMH/Recursos/Estudos

Fontes editadas para a Historia Medieval de Galicia. Os últimos vinte e cinco anos (1986-2011)
Alexandra Cabana Outeiro
Este repertorio dá conta non só de edicións “específicas” senón tamén de anexos documentais e estudos historiográficos, teses e memorias de licenciatura. Tamén consideramos de interese incluír nesta relación de fontes editadas as mostras literarias.

Cabana Outeiro, A.: Fontes editadas para a Historia Medieval de Galicia. Os últimos vinte e cinco anos (1986-2011), Gallaeciae Monumenta Historica, Consello da Cultura Galega, 2014. Descargar.